Radio-ohjattavien laturit

Laturia valitessa, tulee ensin varmistaa, että laturi tukee halauamaasi akkutyyppiä. LiPo-akkulaturit ovat kuitenkin älykkäitä ja niillä voi ladata myös muita akkutyyppejä, kuten NiMH-akkuja. 

NiMH-akkulaturit

NiMH-akkulatureita on käytössä yleisesti kahdella eri periaatteella. Ensimmäinen näistä on lämpö- ja kapasiteettikatkaisuun perustuvalla tekniikalla varustetut laturit. Tämä laturi toimii NiMH-akuissa siten, että se havaitsee akun olevan täysi tietyn lämpötilan tai kapasiteetin saavuttaessaan. Tämän tyyppiset RC-laturit ovat hieman laskeva trendi, sillä paremmissa latureissa tämä toiminto on vain osa ominaisuuksia. Yleisemmin on käytössä jännitettä tarkkailevia Peak Detecting -latureita. Niissä laturi mainitusti tarkkailee akun jännitettä ladatessa NiMH-akuissa akun tullessa täyteen, sen jännite alkaa hiljalleen laskemaan. Kun jännite on laskee säädetyn verran huipustaan, on akku valmis käyttöön. NiMH-akut suosivat siis lineaarista latausta. Tällä tarkoitetaan, että akku latautuu tasaisesti valitulla virralla, kunnes seuraa mainittu jännitteen laskeminen.

LiPo-akkulaturit

LiPo-akkuja ladataan LiPo-akkulatureilla. Latureissa tulee ottaa huomioon myös ladattavan akun kennojen määrä. Päälle kytkettävä balansointi ei toimi kunnolla mikäli laturi ei ole suunniteltu lataamaan kennoiltaan samanmääräisiä akkuja, kuin mitä ladattava akku on. LiPo-akkuja käytettäessä/purkaessa tulee muistaa, ettei akun jännite saa laskea liian alas. Kuhunkin kennoon tulisi jäädä vähintään 3,0V. LiPo-akkuja tulisi pitää puolilatauksessa kun niitä ei käytetä, esimerkiksi siis ajokertojen välillä. Ladatessa tulee akkua myös pystyä tarkkailemaan ja se tulee pitää erossa herkästi syttyvistä materiaaleista. LiPo-akku on siitä kätevä, että se ei tyhjentyessään laske paljoa kennojen jännitettä, joten sen toiminta pysyy tasaisempana eikä niin sanotusti "hiivu" yhtä paljon kuin esimerkiksi NiMH-akussa. 

Latureiden virtalähteet

Käytännössä laturit käyttävät joko 12V virtalähdettä, tai vaihtoehtoisesti verkkovirtaa. Useimmissa verkkovirtalatureissa kuitenkin nykyään on mahdollisuus käyttää molempia jännitelähteitä. Näiden molempia jännitelähteitä tukevien latureiden mukana  tulee myös johdot, joilla molemmat lataukset onnistuvat. Tällaisella ratkaisulla voit ladata akkusi käytännössä missä tahansa. Mikäli töpselin paikkaa ei näy, voit ladata akkusi silloin myös mistä tahansa 12V virtalähteestä. Mikäli haluat säästää ja kykenet lataamaan akkusi esimerkiksi suoraan auton akusta voit ostaa 12V virtalähdettä käyttävän laturin.

Latureissa saattaa lisäksi olla myös purkutoiminto, joka purkaa akun latauksen. Tämä toiminto on erityisen hyvä NiMH-akkujen kannalta, koska ennen tällaisen akun lataamista akun tulisi lataukseltaan olla tyhjä. LiPo-akku on tässä suhteessa joustavampi. Viimeiseksi kannattaa muistaa tarkistaa laturin johtoja säännöllisesti. Jos johdoissa ilmenee murtumakohtia tai muita vikoja, ei käytön jatkaminen ole suositeltavaa. Lataaminen vaatii lähinnä hieman maalaisjärkeä, noudattamalla ohjeita sekä akun, että laturin suhteen akut kestävät hyvin käyttöä ja mahdollistavat hauskanpidon kauko-ohjattavilla laitteilla.

Lahjakortti